Skip to main content

Historie van AV DEM

→ 1922-1940

Voetballen willen ze. Liefst elke week. Het ontstaan van de Atletiekvereniging DEM is nauw verweven met het ontstaan van de voetbalvereniging DEM. Aan het begin van de vorige eeuw doet een clubje Beverwijkse jongens namelijk enthousiaste pogingen om een echte, serieuze sportvereniging op te richten. Dat lukt niet van de ene op de andere dag. Tot driemaal toe moet er een oprichtingsvergadering worden uitgeroepen voordat hun inspanningen tot succes leiden. Maar dan: op I oktober 1922 is het zo ver. Beverwijk heeft een Rooms-Katholieke Sportvereniging: Door Eendracht Sterk. De jongens zijn verbonden aan het Gerardus Majella Patronaat, een vrijetijdsclub voor jonge katholieken. De naam DES is geen lang leven beschoren. Iedere katholieke sportclub dient zich op te geven bij de Diocesane Haarlemse Voetbalbond, en dan blijkt dat er in het zuiden van het land al een sportvereniging met de naam DES bestaat. Het probleem wordt snel opgelost. DES wordt DEM: Door Eendracht Macht.

Voorlopig bestaat de overkoepelende sportvereniging DEM alleen uit voetballers. Vier jaar verstrijken voordat daar verandering in komt. Dan bedenken de voetballers dat sport meer vergt dan alleen wedstrijden spelen, er moet toch ook eens getraind worden. Hoe of wat, daar heeft men geen vastomlijnde ideeën over, maar wel dat het in een zaal moet gebeuren. Zo begint een groepje DEM-voetballers onder leiding van S. Hooy in 1926 wat te gymmen. Het gaat wel aardig, maar niet van harte en niet geweldig. Hooy heeft al snel in de gaten dat hij op deze manier geen grote vorderingen maakt. In het voorjaar scharrelt hij een speer en een kogel bij elkaar en laat zijn pupillen sprintjes trekken. Dat bevalt een stuk beter. Het trainen neemt echte atletiekvormen aan. De voetballers willen ook wel uitkomen voor heuse atletiekwedstrijden. Wanneer ze dan daarmee ook nog eens goede resultaten behalen, is het pleit beslecht: het is tijd voor de oprichting van Atletiekvereniging DEM. Vijf jaar na de oprichting van de koepelvereniging DEM is de atletiekafdeling op 1 mei 1927 een officieel onderdeel. Later zullen er ook afdelingen worden opgericht voor wandelen, tennis, hockeyen tafeltennissen.

Hoewel hij aanvankelijk twijfelt aan de levensvatbaarheid van een afzonderlijke atletiekafdeling binnen DEM, wordt kapelaan P. Doeswijk binnen de kortste keren een warm pleitbezorger. Hij jaagt de boel aan, vergadert, overlegt en zoekt contacten met andere verenigingen om uiteindelijk samen de Federatie van Diocesane Atletiekkringen in Nederland op te richten. Een priester die als raadsman optreedt voor een sportvereniging met katholieke leden is in die tijd een heel gewoon verschijnsel. Tegenwoordig is iedereen welkom bij DEM, ongeacht welke afkomst of religie men heeft, maar van de jaren twintig tot ver in de jaren zestig speelt het geloof een zeer belangrijke rol in het leven van alledag. De samenleving is niet alleen onderverdeeld in rijk en arm, man en vrouw, jong en oud, belangrijker nog is het onderscheid tussen de verschillende religies. En elke religie sticht haar eigen scholen en verenigingen, doet uitsluitend zaken met bedrijven en winkels met dezelfde geloofsovertuiging. Rooms-katholiek, gereformeerd, hervormd of openbaar: het waren aparte werelden die zich zelden of nooit met elkaar bemoeiden. Niet in huwelijken, ook niet in de voetbal of atletiek.

In 1928 telt de atletiekafdeling 12 senioren en 10 junioren. Er wordt stevig getraind onder leiding van N. de Zwager. Niet zonder resultaat: de nieuwe, uitstekende estafetteploeg wint op alle wedstrijden de estafettenummers. Nieuwe aanwas maakt de jonge afdeling sterker. Twee jaar later vestigen Wim Vessies, Willem Kaptein en Chris Duin onder leiding van de trainer G. Borkent records op hun naam. En wel op de 1500 meter, 5000 meter, polsstokhoogspringen en kogelstoten. Diezelfde Willem Kaptein wint in 1933 in Antwerpen en vervolgens in 1937 in Wenen het nummer polsstokhoogspringen. Dat gebeurt in het kader van de UOCEP-wedstrijden, de katholieke equivalent van de Olympische Spelen. Maar ook in Noord-Hollands verband doet de afdeling dapper mee. En ook al loopt in deze tijd het ledenaantal iets terug, DEM organiseert met de regelmaat van de klok wedstrijden.

Overigens is atletiek in de beginjaren van de vereniging voorbehouden aan jongemannen. De meisjes en vrouwen moeten nog een paar jaar wachten: meisje kunnen vanaf 1938 meedoen en vrouwen zijn vanaf 1939 welkom wanneer de vereniging haar 12,5 jarig jubileum viert.

→ 1940-1945 - Oorlogsjaren

DEM komt niet zonder kleerscheuren de Tweede Wereldoorlog door. In de eerste oorlogsjaren blijven de meeste zaken nog bij het oude. Wel wordt DEM in 1941 gedwongen om zich aan te sluiten bij de KNAU en moet er aan de bezetter toestemming worden gevraagd om het clubblad uit te geven. Kop Hoog verschijnt nog tot oktober 1941. Dan krijgt DEM in de zomer van 1942 officieel bericht dat de club moet worden opgeheven, net als alle andere katholieke sportverenigingen. Na enige tijd blijkt er weer sprake te zijn van een vergissing en mag DEM toch blijven bestaan. Vergissing of niet, deze verwarring luidt toch een grimmiger periode in. Op 16 april 1943 wordt er in de Beverwijkse straten een razzia gehouden. Iedere loslopende jongen wordt door de Duitsers opgepakt en in kamp Amersfoort gevangengezet. Later worden ze van Amersfoort naar Duitsland gevoerd om te werken als dwangarbeiders. Ruim 500 jonge Beverwijkers worden weggevoerd, waaronder 30 leden van DEM. Zes jongens van DEM zouden hun familie en vrienden nooit meer terugzien, de meesten van hen overlijden aan de slechte omstandigheden in de Duitse werkkampen.

Na die ene razziadag zit de schrik er goed in. Veel jongens wachten de volgende razzia niet af en vertrekken uit Beverwijk om elders onder te duiken. Het verlangen om vrienden te zien en om even te ontsnappen aan het beklemmende onderduikleven is zo groot dat sommigen van hen af en toe een groot risico nemen door uit hun schuilplaats tevoorschijn te komen om, onder een vreemde naam, deel te nemen aan atletiekwedstrijden. Zo neemt DEM in 1943 deel aan wedstrijden om het Nederlandse clubkampioer schap en halen de jongens junioren de derde prijs.

Verschillende DEM-leden verzetten zich daadwerkelijk tegen de Duitse bezetter. Voor twee van hen is de prijs onmenselijk hoog. De atleet Jacques Martens sluit zich aan bij de landelijke verzetsgroep de Oranje Vrijbuiters. Op 27 augustus 1943 wordt hij samen met andere verzetsleden en onderduikers, gearresteerd en in de Scheveningse gevangenis gezet. Op 28 februari 1944 wordt hij, 21 jaar oud, samen met achttien andere jongens op de Waalsdorpervlakte geëxecuteerd. Ook Siem Roelof Duin betaalt met zijn leven. Hij is lid van de Beverwijkse verzetsbeweging en wordt in Amersfoort als represaille dood-geschoten. In het Bevrijdingsnummer van 1945 roemt atletiekvoorzitter N. Schoots de moed van deze twee jongens. Na de oorlog stelt DEM de Jacques Martensprijs in die jaarlijks wordt uitgereikt aan degene die zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor de vereniging.

→ Wederopbouw

Als het gewone leven in 1945 weer wordt opgepakt zijn de sportieve resultaten niet best. Maar dat heeft wellicht alles te maken met de hongerwinter van het laatste oorlogsjaar. Anton Meekels springt in 1945 1.78 meter hoog en haalt hiermee de derde plaats, zo melden de KNAU-lijsten. Engel Gaarthuis wordt in dat jaar dertiende met 1.70 meter. Met hinkstapspringen scoort Jan Langendijk de 20ste plaats en Willem Kaptein wordt vijfde met polsstokhoogspringen met 3,4 meter. Han van 't Hofbezet de elfde plaats met speerwerpen met 47,3 meter.
Wat is een atletiekvereniging zonder een goede sintelbaan? In 1946 wordt een spiksplinternieuwe baan in gebruik genomen: acht meter breed, 375 meter lang, inclusief drie verspringbakken en vier hoogspringbakken. Helemaal aangelegd door leden, bekenden en familie. De betonranden steken net even boven het sinteloppervlak uit en dat inspireert DEM om op winterse dagen een laagje water op de baan te spuiten. Dat maakt de sintelbaan, ook wanneer het niet echt hard heeft gevroren, tot een geweldige ijsbaan.

Later herinnert Henk van Egmond zich een van de eerste wedstrijden op de nieuwe sintelbaan tegen SUOMI. Terwijl hij net de ommezwaai had gemaakt van voetbal naar atletiek, en dus amper in de gelegenheid was om spikes aan te schaffen, wordt hij voor een wedstrijd uitgenodigd. Hij doet mee en wint met verspringen. Zijn eerste overwinning. Op blote voeten.

Het gaat de sportvereniging DEM voor de wind. In 1947 telt de club maar liefst zeven afdelingen: voetbal, atletiek, wandelsport, handbal, hockey, tennis en tafeltennis. Tien jaar later komt daar ook nog eens de stichting Zwembad DEM bij. Tedere afdeling heeft een eigen bestuur, behartigt zijn eigen zaken, onderhoudt de contacten met de sportbond en organiseert zelfwedstrijden. Er is wel een overkoepelend orgaan: de Raad van Bestuur met vijf leden. In dezelfde periode wordt de landelijke groep junioren uitgebreid met de C-junioren. In 1949 telt de Atletiekvereniging DEM wel 103 leden. In het blad 'De Athleet' van 1948 voorspelt J. Moerman dat DEM de komende jaren veel kan verwachten van DEM-atleet Henk van Egmond, '.. hoewel de kans niet is uitgesloten dat Van Egmond wegens militaire dienst voor enige tijd naar Indonesië zal moeten vertrekken.' Zijn hink-stapsprong is spectaculair en bezorgt hem een zevende plaats op de Nederlandse ranglijst. De voorspellingen van Moerman komen uit en snel ook. Want bij de Nederlandse veldloopkampioenschappen in Amersfoort wordt Henk van Egmond de eerste kampioen op de baan met hink-stapspringen senioren. Hij kan een mooie afstand 13,74 meter laten noteren.

→ De eerste Nederlands kampioen

Eerste Nederlandse kampioen De jonge Henk Adrichem is de eerste atleet van DEM die de titel Nederlands kampioen weet te veroveren. Tijdens de genoemde veldloopkampioenschappen in Amersfoort behaalt hij als A-junior de titel 2500 meter veldloop in een tijd van 9.33.2 seconden. Hij blinkt ook al uit bij de nationale bosloop te Leiden, wanneer hij in de D-klasse in 8.43.0 seconden de 3000 meter loopt. Maar DEM oogst nog meer succes. Voor de derde maal wint een enthousiaste DEM-ploeg uit Beverwijk de Ritz-Wisselbeker. Het atletiekterrein van DEM wordt in die tijd nog omgeven door de weilanden. Wanneer in 1948 de nationale veldlopen thuis worden georganiseerd, lopen de atleten dan ook gewoon dwars door de weilanden van het Hofiand, achter de sintelbaan. Sloten en greppels zijn vanzelfsprekende onderdelen van het parcours. In de strijd om de Kaag-Wisselbeker, 2500 meter voor de C en D klassers, finisht Demmer Piet Wester als derde in 10.35.2 seconden. I. Duin wordt vierde in 10.38.6 secondenen bij de A-junioren wordt de 2000 meter voor Siem Oorthuijsen een tijd van 7.02.3 seconden. De Kaag-Wisselbeker wordt door de DEM-ploeg binnengesleept.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog komt het voormalig Nederlands-Indië tegen Nederland in opstand. De Nederlandse regering weigert aan de roep van haar oude kolonie om onafhankelijkheid gehoor te geven, en stuurt zelfs soldaten om de opstand in de kiem te smoren. Maar die laat zich niet meer beteugelen en aan beide zijden vallen veel slachtoffers. Twee DEMleden sneuvelen als dienstplichtig militair in het verre Indië. Sprinter Joop van der Pal sneuvelt op 22-jarige leeftijd en ook de 24-jarige Joop Wester zal niet meer naar Nederland terugkeren. Beiden worden in 1950 herdacht tijdens de Districtsvergadering van Noord-Holland.

→ 1949 - 1955

Wat doen atleten zoal tijdens de kerstdagen? Hardlopen in de duinen. Op tweede kerstdag 1949 organiseert DEM onderlinge veldlopen in de duinen bij Wijk aan Zee. Elly van Wijst wint bij de dames, Jan van de Boogaard bij de junioren, Engel Gaarthuis bij de heren en Jan Burger bij de veteranen. Het wordt ook nog gezellig. Na de prijsuitreiking gaat iedereen aan de warme chocolademelk met koek. De prijzen worden door de leden beschikbaar gesteld. Wat viel er zoal te winnen in die tijd? Een konijn, een taart, ver-schillende worsten, boeken en agenda's. Op dezelfde bijeenkomst neemt de toenmalige voorzitter Luttikhuizen afscheid.

Zestigduizend toeschouwers kijken op 18 juni 1950 tijdens de Olympische dag in Amsterdam naar de Beverwijker Henk Adrichem die de 1500 meter loop in 4.15.5. Diezelfde dag wint Henk van Egmond in Antwerpen de eerste grote wedstrijd hink-stap springen met 14,46 meter.

Niet alleen mannen, maar natuurlijk ook vrouwen zijn lid van AV DEM. Ze zijn behoorlijk actief, organiseren wandeltochten en bemoeien zich met andere zaken binnen het DEM-verenigingsleven. Zo is Tiny Zwart penningmeester en zit Elly van de Wijst later in de feestcommissie. Jaren later vestigen de tweelingzusjes Duijn niet alleen records op hun naam, maar vervullen ze ook een plaats in het dagelijks bestuur. Terug naar 1949: de DEM-vrouwen nemen voor het eerst in de geschiedenis deel aan de wedstrijden om de Prinses Julianabeker in Leiden. Zij moeten strijd leveren met de sterkste damesverenigingen van Nederland. Resultaat? DEM wordt 7e met 5 punten. Elly van de Wijst neemt 4 punten voor haar rekening en de 4x100 meter ploeg 1 punt.

Uit het jaarverslag van de penningmeester blijkt verder dat er in dit jaar dat er totaal aan ontvangsten f 1.389,20 zijn en aan uitgaven f 1.380,20. Inderdaad, een batig saldo van f 8,49. Let wel, er staan nog rekeningen uit voor een totaalbedrag van f 37,80. In 1950 telt Atletiekvereniging DEM 93 leden, waaronder 41 heren, 25 jongens, 17 dames en 20 meisjes. Nieuw materiaal wordt aangekocht: 1 heren speer, 1 houten damesspeer, 1 dameskogel en 1 discus. De materiaalcommissaris Ton Pallesen drukt de atleten op het hart om vooral zuinig en voorzichtig met de materialen om te springen.
Tot nu toe maken we gebruik van het overkoepelende DEM-blad Kop Hoog. Maar Kop Hoog kan al het atletiek nieuws niet meer opnemen. Des te beter, want nu krijgt Atletiekvereniging DEM haar eigen clubblad. In 1950 verschijnt voor de eerste maal het mededelingenblad 'Climax', Ie jaargang, nummer 1.

In deze jaren heeft het stadje Beverwijk nog veel landelijke trekjes. Tuinderijen en tuinders bepalen het landschap en het straatbeeld van deze stad. In en rond de Wijk worden volop aardbeien geteeld. De verslaggevers van het blad 'De Athletiek Wereld' schrijven 'De 25-jarige atletiekafdeling van DEM te Beverwijk verraste de winnaars zeer, door allen een doosje aardbeien aan te bieden en zo hielden allen een frisse mond en een frisse gedachte over van deze goede geslaagde wedstrijden'.

In 1953 stelt DEM een trainingsfonds in. Niet zonder reden, de financiële toestand van de vereniging is nie bepaald om over naar huis te schrijven. Hàn Winke wordt voorzitter. Het ledental loopt terug naar 94. DI heren veroveren voor de derde maal de NKS-beker en de dames worden tweede. In juni 1954 organiseert DEM voor de eerste maal een Internationale wedstrijd. Dat is blijkbaar heel bijzonder in die tijd, want de groep Zweedse atleten 11 Kvarnsvedcn krijgt op Scheybeeck een warm onthaal van het gemeentebestuur. Voor de derde maal wint Jo Duijn de onderlinge vijfkamp. Daarom mag zij de Bolhoven-Wisselbeker voorgoed houden. Voor meisjes van DEM wordt de eerste interlandwedstrijd in Eindhoven georganiseerd tegen West-Duitsland

→ 1956 - 1975

In 1956 krijgt DEM een beschermheer: burgemeester Mr. H.J. Scholtens neemt deze speciale taak op zich. En in hetzelfde jaar verwerft de atletiekvereniging DEM met steun van de voetbalvereniging DEM ook nog eens koninklijke goedkeuring op de statuten. Of de beschermheer en de koninklijke goedkeuring nog onverwachte voordelen voor DEM opleverden, blijft onbekend. In ieder geval blijven de atleten scoren: tijdens wedstrijden en tijdens de studie. Piet van de Pal behaalt het diploma coach B, lopen, springen en werpen. Co Beentjes en Corrie Duijn vertrekken op uitnodiging van de vereniging Herrnes naar Oostende om aan een internationale wedstrijd deel te nemen. Co loopt de 800 meter in 2.24.6 seconden en behaalt hiermee een eerste plaats en Corrie een tweede door de 100 meter in 13.0 seconden te lopen. Co Beentjes wordt in 1957 kampioen van Nederland op de 800 meter in 2.25.0 seconden. Zij is de eerste DEM-vrouw met een nationale titel. De KNAU-familie wordt groter: de junioren worden uitgebreid met een groep D.

Voor de eerste maal in de geschiedenis van de Nederlandse atletiek worden indoorwedstrijden georganiseerd. Op 24 en 25 maart 1962 doet DEM hieraan mee in
de RAI te Amsterdam. In april wint Thea Potma de jaarlijks terugkerende onderlinge driekamp met 233 punten. Bij de mannen wint Bernard Waardijk me 1592 punten.
Het jurycorps krijgt een fikse uitbreiding: elf van onze leden slagen voor hun diploma. Het Distric maakt een bescheiden begin met een jeugdcompetitie voor junioren B, C en D. In Roosendaal winnen de dames de NKS-Beker.
In de lange, ijzige winter van 1963 worden de spike ingewisseld voor schaatsen. De sintelbaan op Adrichem is één lange spiegelgladde ijsbaan. Ondanks de barre weersomstandigheden en de felle noordoostenwind staan dertig leden te trappelen om mee te doen. Via series plaatsen de snelste schaatsers zich voor de finales. Op de 800 meter vrouwen wint Ineke Luttikhuizen. Op de 1200 meter voor de mannen ontwikkelt zich een felle strijd tussen Ben Hollebrand en Jan van Diemen. Jan komt als eerste over de finish. Rob Kropman wint de 400 meter bij de jongens en bij de meisjes strijkt Marjan Rumping op de 100 meter met de eer.

Het jaar 1964 is voor DEM athletiek buitengewoon spannend. In het voorafgaande jaar triomfeerde Matjan Thomas op het hoogspringen. Dankzij haar sprong van 1,60 meter wordt ze in 1964 in de selectieploeg voor de Olympische Spelen m Tokio opgenomen. Iedereen leeft mee en ernaar toe. Het is dan ook voor de twee DEM-kandidaten Corrie van Wijk en Marjan Thomas moeilijk te verteren dat ze het net niet halen. Maar ook in Beverwijk zelf is het spannend. Voor de eerste maal organiseert DEM in samenwerking met afdeling Kennemerland en Suomi de Nederlandse Atletiek Kampioenschappen. Vierduizend toeschouwers komen naar Adrichem en kunnen met eigen ogen aanschouwen dat onze vereniging tot de Nederlandse top behoort: de dames worden tweede. Het zijn mooie tijden. De vrouwen en meisjes van DEM presteren als de beste en het ledental blijft maar stijgen.

In 1966 telt DEM 232 leden. In april wordt de afdeling ook nog eens uitgebreid met een welpenafdeling. Vanaf nu kunnen jongens en meisjes van 10 en 11 jaar ook lid worden voor f 1,-per maand. De feestelijkheden voor het 40-jarig bestaan beginnen met een receptie in de Tuinzaal van Huize Terpsichore aan de Zeestraat en een reünie voor oud-leden in paviljoen 'Adrichem'. Op 7 mei 's ochtends vroeg wordt het jubileum eerst gevierd in de kerk, waarna men gezamenlijk ontbijt in het bejaardentehuis Lommerlust. De dag wordt besloten met een feestavond in de 'Grenspost' aan de Van Riemsdijklaan.

Eindelijk krijgt DEM haar eigen clubhuis. Op de jaarvergadering van 21 maart 1972 presenteert het bestuur een actieplan voor de nieuwbouw. De leden aarzelen niet en scharen zich achter het plan. Op 14 december verleent de gemeenteraad van Beverwijk een subsidie voor de bouw van het clubhuis. Van de totale bouwsom moet de vereniging f. 80.000,--(!) opbrengen. Alle zeilen worden bijgezet en men zint op allerlei middelen om geld binnen te halen, zoals een loterij, een boekenmarkt, ophalen van oude kranten. Gerrit van Egmond en Kees Karel nemen de inzameling van oude kranten onder hun hoede en dankzij hun niet aflatende inspanningen weten ze 80.000 ton binnen te halen. Voordat het jaar is verstreken hebben de leden al ruim f 32.000,--bijeengebracht.
De eerste paal voor de uitbreiding van het clubhuis wordt in 1973 geheid door burgemeester Bruinsma. En op 10 november is het nieuwe clubhuis klaar voor gebruik. Ruim f 60.000,--is aan actiegelden ontvangen. Twee jaar later, in 1975, biedt DEM de gemeente een plan aan om de atletiekaccommodatie te verbeteren.

→ 1976 - 2002

De eerste Westerhoutloop wordt 5 mei 1980 georganiseerd. Er komen 300 deelnemers aan de start en Bram Wassenaar wordt de winnaar. Tijdens de ledenvergadering van 30 september treedt het hele bestuur af, met uitzondering van de voorzitter. Op de bui-tengewone ledenvergadering een maand later is het bestuur weer voltallig.
Eindelijk, na vele maanden van gesteggel, kan DEM in 1984 de nieuwe kunststofbaan in gebruik nemen. De baan bleek meteen na de aanleg een zorgenkindje, omdat de hechting van de bovenlaag niet goed was. Dat vormde het begin van vele onderzoeken wie als verantwoordelijke, en dus als schuldige kon worden aangewezen. Tijdens de receptie ter ere van de opening ontstaat het idee om een Club van Honderd op te richten. Een gouden idee, zo zal later blijken. Een sportvereniging kan niet zonder de inzet en waardering van speciale leden. Oud-voorzitter Thuiswedstrijd Wim van Brussel noemt het de 'Vrienden van DEMatletiek'. Het eerste jaar van deze nieuwe club wordt afgesloten met dertien leden. Anno 2002 telt de Club van Honderd 93 leden.

Vijf maart 1985 gaat een nieuw project van start: Sport Overdag. Weliswaar op proef, maar het wordt al snel duidelijk dat de animo voor dit nieuwe initiatief groot is. Twee dagen in de week kan onder leiding van Ton Pallesen, Tina Kleverlaan, Lida Berkhout-Kuijs en Mariet Thomas-Valkenberg op de atletiekbaan worden gesport. De kosten zijn f 2, -per ochtend.
De Stichting Marquetteloop, in 1981 als de Klokkenloop begonnen om de Laurentiuskerk in Heemskerk voor sloop te behoeden, organiseert samen met DEM voor de vierde maal de loop. Er verschijnen 858 deel nemers aan de start en Edwin Aardenburg wordt de winnaar. Het jaar daarop neemt DEM de organisatie over.
Op 28 en 29 juni 1986 is Sportpark Adrichem de locatie voor de Nederlandse kampioenschappen voor junioren A en B. De vrouwen en mannen veteranen nemen voor het eerst deel aan de competitie. In hetzelfde jaar krijgt DEM een medische commissie. Iedere week is er een inloopspreekuur in de massage ruimte op het sportpark. De commissie rekent het ook tot haar taak om voorlichting te geven en E.H.B.O. bij de wedstrijden.

Sportieve successen

Siem Herlaar behaalt tijdens de Europese kampioenschappen in 1986 twee eerste plaatsen in Boedapest, Hongarije. Eén medaille voor de 1500 meter: 4.38.49 minuten en de ander voor de 5000 meter: 17.05.36 minuten. Zijn succes herhaalt zich helaas niet tijdens de Wereldkampioenschappen in 1991 in Finland.
In 1995 neemt de meisjesploeg in Montreuil deel aan de Europacup voor junioren. Daar worden zij tweede met 92 punten. Een jaar later trekken ze voor de Europacup naar Bydgoszcz, Polen waar ze een vijfde plaats behalen. In 1997 wordt de meisjesploeg voor de elfde maal kampioen van Nederland. En in hetzelfde jaar de Europacupwedstrijd in Istanbul behalen ze plaats met 68 punten. De 17e Marquetteloop levert een record aantal deelnemers op: 1760 lopers. Tijdens de jaarvergadering van 20 maart komt wethouder van sportzaken, mevrouw Kaart-Van Bommel op bezoek om de Beverwijkse kampioenen van 1997 te huldigen.

De vrouwenploeg promoveert in 2000 naar de Eredivisie. In de overgangscompetitie voor junioren A en Neo-senioren wordt het Nederlands Kampioenschap behaald met 11.332 punten. Zeven Nederlandse titels worden in de wacht gesleept. DEM vergeet dit jaar niet om aandacht te besteden aan de promotie van atletiek en wel in de vorm van de organisatie van schoolatletiekwedstrijden waar ruim 1600 leerlingen van Beverwijkse basisscholen enthousiast aan meedoen en door medewerking te verlenen aan de Buurt Sport Spelen. Ook in 2001 organiseert DEM samen met de schoolsportcommissie het jaarlijks terugkerende sportevenement 'schoolatletiek'. In 2001 komen 1692 leerlingen van twaalf Beverwijkse basisscholen naar sportpark Adrichem om bij ons te 'atletieken'. 

→ 2002 - 2012

In 2004 is er de nodige aandacht voor de accommodaties, het clubgebouw wordt aangepast en er ligt bij de gemeente een verzoek om de baan af te kunnen sluiten voor publiek. Helaas is er nog wel eens sprake van vernielingen door buitenstaanders wanneer er geen toezicht is op de baan.
Op wedstrijdtechnisch gebied valt bij de jongens B Jerrel Feller op. Hij wordt Nederlands kampioen op de 60 meter in 7.04 sec. Feller zal een talent blijken te zijn want later zullen zien we hem terug als reservist op de Olympische Spelen van 2012. Lisette Thomas zet op de 400 meter een clubrecord van 56.21 sec. neer en wordt daarmee 4e op het NK bij de vrouwen.

In 2005 spelen grote problemen met de baan een hoofdrol, de KNAU gedoogd nog steeds competities op de baan van AV DEM, maar deze is wel aan vervanging toe. AV DEM kent vele kampioenen dit jaar: o.a. Jerrel Feller, hij wordt opnieuw Nederlands Kampioen op de 60 meter in 7.04 sec en weet deze tijd later in het seizoen te verbeteren tot 6.92 sec. Suzanne Thierry weet op het NK de 400 meter bij de meisjes B te winnen in een tijd van 61.18 sec. Al met al een succesvol jaar voor AV DEM op wedstrijdtechnisch gebied.
Ook in 2006 blijven de problemen met de baan aanhouden, het is moeilijk om de financiering van de renovatie van de baan rond te krijgen. Wel heeft de Marquetteloop dit jaar een nieuwe sponsor, namelijk Corus. Dit jaar is ook de eerste zomer-editie van de loop in juni, het blijkt een succes. Ook is dit jaar de eerste editie van de serie DEM-duinlopen in het tuindersgebied van Heemskerk.

In 2007 worden eindelijk concrete plannen opgesteld om de baan te renoveren nadat de financiering met de gemeente rond is. Voorzitter Nico Admiraal treedt na vele vruchtbare jaren af. In april 2008 begint dan de renovatie waardoor veel atleten gedwongen zijn uit te wijken naar andere trainingslocaties. In dat jaar wordt Suzanne Thierry op het NK bij de vrouwen 4e op de 400 meter in een tijd van 55.09 sec. Lisette Thomas, oud-recordhoudster, werd 5e in dezelfde finale. Bij de jongens loopt Alexander Soethout (pupil A) in december 2008 te Alkmaar een nieuw record op de 1000 meter met 3.48,15 min. Mo Idrissi, lange afstandloper bij DEM, loopt in februari zijn 100e marathon, zeker een knappe prestatie. In november 2008 wordt Koos Kiers benoemd tot voorzitter.
In 2009 is de renovatie van de baan een feit, maar er wordt ook getreurd om het overlijden van oud-atleet Henk Adrichem en oud-voorzitter Hans Winkel. Tijdens wedstrijden wordt er veel gewonnen door o.a. de damesploeg en de A/B-junioren. Ook de masters laten van zich spreken bij DEM. Bart van Rookhuizen wordt Nederlands kampioen op de 400 meter horden bij de masters 45+.
In 2010 loopt Robert Moen bij de masters een clubrecord van 7.66 sec op de 60 meter. Ook op de 200 meter stelt hij een nieuw clubrecord op van 23.65 sec. In dit jaar krijgt ook het krachthonk een opknapbeurt. Dit jaar worden ook voor het laatst de DEM-Duinlopen georganiseerd; door de aanleg van de nieuwe randweg is het niet meer mogelijk om het parcours te lopen.
In 2011 wordt in het voorjaar de eerste DCD-loop gehouden: DEM-Citadel-DEM. Vanaf de baan door de nieuwbouw van de broekpolder en weer terug naar DEM. Het is een succes. Ook wordt medio 2011 besloten met de vereniging een nieuwe weg in te slaan en het geheel te moderniseren. Er wordt een begin gemaakt met de nieuwe site en er wordt een nieuw beleidsplan opgesteld.
Ook bij wedstrijden gaat het goed met AV DEM: . Jitske Spijker waagt zich aan het polsstokhoog en zet een clubrecord neer bij de vrouwen van 3.22 meter. Simone Geel-Herlaar verdient bij de masters op het NK een 2e plaats door de 400 meter in 64.17 sec. te lopen. Zij wordt zelfs eerste op de 800 meter met 2.35,75 min. Robert Moen zet een Nederlands record neer van 22.97 sec. op 200 meter bij de masters 45+.

In maart 2012 treedt Koos Kiers af als voorzitter en wordt Rob Tuinstra de nieuwe voorzitter. De nieuwe site www.avdem.nl gaat de lucht in.Ook worden er dit jaar weer successen geboekt door de DEM-atleten. Lisette Thomas loopt bij de vrouwen een nieuw clubrecord op de 800 meter van 2.14,18 min. en schrijft hiermee het ruim 30 jaar oude record van Simone Geel (toen Herlaar) uit de boeken. Mariska Poel loopt bij de meisjes D een nieuw clubrecord op de 1000 meter van 3.20,93 min. Robert Moen heeft opnieuw veel succes bij de masters op het NK en in het cross-seizoen worden er uitstekende prestaties neergezet door de jeugd van trainer Frans van der Kolk.
In 2013 verschijnt naar alle waarschijnlijkheid de laatste papieren editie van de Climax. Voortaan verspreidt het nieuws zich via de digitale weg. De vereniging hoopt ook in dit jaar opnieuw goede prestaties neer te zetten bij de wedstrijden, maar ook om een prettige sfeer te creëren voor de meer recreatieve atleet.

 • 1946 Opening nieuwe sintelbaan DEM
 • '50 estafette wissel Bets (van Rookhuizen) op Corrie (?)
 • '50 verspringen AV DEM
 • 1950 Henk van Egmond Hengelo Interland
 • 1958 Damesploeg kampioen van Nederland: Piet van der Pal, Ton Pallesen, Connie Breukhoven, Bets van Rookhuizen e.a.
 • 1958 (?) uitwisseling Duitsland, links: Siem van Rookhuizen
 • 1958 (?) uitwisseling Duitsland
 • 1958 estafette-ploeg o.a. Thea van der Zon en Bets van Rookhuizen
 • 1958 meisjesploeg kampioen van Nederland
 • 1964 Marjan Thomas Apeldoorn
 • 1966 Meerkamp interland bij DEM
 • 1968 Marjan Thomas zomerspelen
 • 1969 Marjan Thomas rechts
 • 1969 Marjan Thomas Athene
 • Marathon Amsterdam 1976
 • Marathon Amsterdam 1976
 • 1978 Winter Marathon
 • '80 DEM meisjes
 • '80 uitwisseling Frankrijk (2e links: Siem van Rookhuizen)
 • '80 wedstrijd AV DEM te Nijmegen met de burgemeester
 • 1982 DEM-jeugd (meisjes C) 1e op landelijk niveau
 • 1984 ererondje na de wedstrijd
 • 1985 Fakkeltocht Kerkplein Met Burgemeester
 • 1985 CD-jeugd
 • 1985 estafette-wissel C-meisjes Saskia Bezu & Hester Heykoop
 • 1985 wedstrijd met mascotte AV DEM
 • 1986 C-meisjes 3e van Nederland
 • 1986 estafette wissel Sandra Schouws & Claudia Mura (meisjes C)
 • DEM estafette-team NK 1990: Mario Scope, Fons Heije, Mike van Leeuwaarde, John van der Linde
 • Midwinter Apeldoorn 1976
 • Vergadering in de oude kantine AV DEM

Clublied

Eentje uit de oude doos: het clublied. Waarschijnlijk bij de huidige generatie atleten vrij onbekend. De precieze datering is onbekend. DEM is in dit lied nog een Roomse vereniging, wellicht dat we de tekst ergens rond 1950 kunnen dateren? 

De wit-blauwe kleuren in top: 'Vooruit!'
En altijd hoger op
Het is van ons allen het vast besluit
'DEM naar de hoogste top"
Door vreedzame strijd en door faire sport
Krijgshaftig en met klem,
De overwinning als het doel,
De zegepraal aan DEM
En iedereen roept luid:
'Ons doel is: DEM vooruit!'

Refrein:

't Is DEM, dat sportgeest in ons allen bracht
Ons schonk moed, durf en levenskracht.
Maakt, dat voor ons de toekomst blijde lacht,
Daarom vooruit, DOOR EENDRACHT MACHT!

Wij drijven de bal over 't groene veld,
We doen aan athletiek.
We wandelen vele uren lang
Met zang en met muziek.
En al gaat het ook altijd niet naar wens
Een elk doet wat hij kan
En heeft zich als parool gesteld:
Hup DEM, pak an!
En iedereen roept luid:
'Ons doel is: DEM vooruit!'

Refrein

We willen geen tweedracht en geen krakeel
Maar zijn door eendracht sterk
En bouwen zo voort aan de Roomse sport
Tot heil van Staat en Kerk
Laat komen wat kome, laat worden wat woedt,
Wat vallen wil dat valt:
Het staat voor ons onwrikbaar vast:
DOOR EENDRACHT MACHT staat pal!
En iedereen roept luid,
'Het doel is: DEM vooruit!'