AV DEM Algemeen Beleidsplan 2012-2015

Na installatie van het nieuwe Algemeen Bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 30 maart 2012, is het concept beleidsplan 2012-2015 gepresenteerd en toegelicht. Er is goedkeuring gevraagd welke is toegezegd door de ALV. De verantwoording over het voorgestelde beleid en de daaruit voortvloeiende projecten en acties zal plaatsvinden tijdens de ALV welke jaarlijks in maart wordt gehouden.

De publicatie bestaat uit 2 delen:

Enerzijds het beleidsplananderzijds de bijlagen met o.a. concrete actieplannen per werkgroep.

Statusoverzicht werkgroep actieplannen per maart 2013

 

Het plan is opgesteld door de Werkgroep Algemeen Beleidsplan (WAB). Deze werkgroep betreft een representatieve afspiegeling van AV DEM doordat deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle geledingen, zie beleidsplan bijlage [G]. Dit werkbare beleidsdocument wordt door het bestuur als voortschrijdende leidraad gebruikt.

Het bestuur is zich bewust van haar rol als vooruitgeschoven vertegenwoordiging van haar leden. Alle leden van AV DEM worden dan ook van harte uitgenodigd inhoudelijke vragen te stellen en opmerkingen te maken over dit beleidsplan. U kunt deze schriftelijk of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kenbaar maken, zodat het bestuur daar rekening mee kan houden.

Bij voorbaat dank voor uw input en het geschonken vertrouwen,

Namens de WAB en het nieuwe bestuur,

Rob Tuinstra - voorzitter

Maart 2012

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op