Skip to main content

Atletiekvereniging DEM Beverwijk

D.E.M. staat voor 'Door Eendracht Macht'. Het begrip 'Macht' betekent hier dat je je machtig voelt, alles aan kunt, je goed en gezond voelt, plezier hebt. Het begrip 'Eendracht' slaat op de samenwerking van alle leden en vrijwilligers, die via deelbeleidsgebieden allemaal zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Waardoor de vereniging als één gezicht naar buiten kan treden om de gezamenlijk overeengekomen doelstellingen te realiseren.

Sponsoren